Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Synor Direct Sp. z o.o.siedzibą w Łomży przy ul. Sikorskiego 269A E-MAIL biuro@synordirect.pl
 2. Przetwarzanie odbywa się w odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.synordirect.pl zwany dalej formularzem zgodnie z:
  a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  b) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
  c) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jedn.: Dz. U. Z 2016 r., poz. 1030)
  d) Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. Z 2016 r. poz.1489)
 3. Odbiorcami tych danych jest firma Synor Direct Sp. z o.o.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez 2 lata od daty wysłania formularza, po których nastąpi ich usunięcie.
 5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do organizacji międzynarodowych oraz innym podmiotom.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wglądu w swoje dane, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w każdym momencie przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; informacje na ten temat należy zgłosić na adres e mail biuro@synordirect.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 7. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszaprzepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 22 Rozporządzenia), w tym również w formie profilowania.